En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz ; denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. 
M.Kemal ATATÜRK

Vizyon

  • Araştırma geliştirme faaliyetleri ile teknik bilgi, ‘know-how’ ve uzmanlık seviyesini yükseltmek,- Üniversiteler ve faydalı katkılar sunabilecek farklı alanlarda çalışan Ar-Ge şirketleriyle işbirlikleri geliştirip Denizcilik sektöründe kullanılacak talep gören ileri teknoloji ürünler projelendirmek.

  • Faaliyette bulunduğu sektörlerde kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak.

  • Yatırımda dönüş noktasında, maksimum kazancı hedefleyerek, multi-disipliner yapıda projeler geliştirip kritik alanlarda etkili çözümler sunmak,

  • Şirketin faaliyet gösterdiği alanda büyümesini sürdürülebilinir kılmak için yaratıcılık, yenilikçilik ve ileri mühendislik hususlarında isim yapmış üstün markalardan biri haline gelmek.
Misyon

  • Denizcilik alanında üstün ve lider isimlerden biri olmak, yüksek kalite ve güvenilirlikte mühendislik projelerine imza atmak.

  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve devam müşterilerine sahip olmak.

  • Endüstriyel ve teknolojik değişim ve gelişmelere hızlı uyum gösteren çevik stratejik kararlar alan bir şirket olmak.

  • Personel gelişimine önem vererek nitelikli personel yetiştirmek ve ülke ekonomisine ihracat yoluyla ve istihdam yaratarak katkı sağlamak.