NTM firmasının, AR-GE projeleri çerçevesinde, yenilikçi mühendislik çözümlerinin konsept tasarımından prototip imalatına tüm süreçleri gerçekleştiren ve yöneten bir işletme yapısına sahiptir.

Şirket bünyesinde geliştirilen çeşitli tiplerdeki İDA projelerinin yanı sıra, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda da ticari ve askeri AR-GE proje faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda üretim kabiliyetleri yüksek olan tersaneler, askeri kurumlar, büyük ölçekli kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

AR-GE projelerini ele alırken sistematik araştırma-geliştirme yöntemleri izlenmekte ve çalışılan proje dahilindeki çeşitli disiplinlerin öncelikleri doğrultusunda belirlenen alternatifler arasından projenin uygulama maksadına en uyumlu olanları tespit edilmektedir.

Bu sistematik yöntemlerden bazıları aşağıdaki sıralanmıştır.

    • Çeliskiler analizi
    • Madde – alan analizi
    • Standart çözümler
    • Yaratıcı problem çözme algoritması (ARIZ)
    • Sayısal analiz metodları ile elde eilen ileri mühendislik çözümlerinin sinir ağ algoritmaları ile analizleri.